Binnen 5 werkdagen verstuurd.

Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 

1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en nakoming van alle tussen de klant en de leverancier gesloten overeenkomst.

2. De prijzen vermeld op www.La-Miranda.nl zijn in euro's inclusief BTW, Exclusief verzendkosten.

3. Prijswijzigingen en drukfouten in de algemene voorwaarden voorbehouden.

4. Alle rechten voorbehouden.

5. OP levering van al onze producten geldt, zolang de voorraad strekt.

 

2. Verzendkosten

 

1. www.La-Miranda.nl berekent verzendkosten voor verzending.

2. Verzendkosten kunnen variëren van €4.50 tot max €13.50

3. Afhankelijk van de grootte van het pakket, verzenden wij via brievenbusdoosje of pakket. Buiten Nederland gelden andere tarieven.

 

 

3. Betaling

 

1. U ontvangt direct na bestelling een bevestiging per e-mail met overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief de verzendkosten en wijze van betaling. Deze mail kan in spam terecht komen.

2. Bestelling die buiten werkdagen worden besteld, worden uiterlijk de volgende werkdag beantwoord.

3. Uw bestelling wordt pas geleverd na betaling. u kunt betalen via IDEAL.

 

4. levering

 

1. Alle producten worden uiterlijk 3 a 4  werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden bij GLS door www.La-Miranda.nl.

2. Indien het niet mogelijk is om binnen 4  werkdagen na bestelling uw product te bezorgen via GLS, dan wordt er per mail contact met u opgenomen.

3 GLS bezorgt in de regel binnen 1 a 2 werkdagen na aflevering van de bestelling door La-Miranda.nl.

4. Indien het door u bestelde artikel niet op voorraad is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen, u kunt dan kiezen voor een latere verzending of de order te annuleren. Het reeds betaalde bedrag wordt  bij annuleren binnen 14 dagen op uw bank/girorekening retour gestort.

5. www.La-Miranda.nl is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangeven levertijd of verlies of beschadiging door GLS.

 

5. Retourneren

 

1. www.La-Miranda.nl streeft ernaar perfect bedrukte artikelen te maken. echter, vanwege  personalisatie van het product kan het niet teruggenomen worden of geruild worden.

2. Indien de klant een verkeerde bestelling heeft ontvangen zal www.La-Miranda.nl nadat het onjuiste artikel is retour gezonden (binnen 14 dagen) en ontvangen door www.La-Miranda.nl, zorg dragen voor het verzenden van het juiste artikel.

 

6. Aansprakelijkheid

 

1. De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.

ww.La-Miranda.nl kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. www.la-Miranda.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige  informatie op haar website.

2. www.La-Miranda.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleurafwijking ten gevolgen van beeldschermkwaliteit.

3. De positie en de grootte van de daadwerkelijke bedrukking op onze artikelen kan iets  afwijken van hoe de bedrukking op de site wordt weergegeven. www.La-Miranda kan daar dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld. 

4. Bij enkele breekbare producten, is La Miranda niet verantwoordelijk voor breuken, dat wordt dan ook duidelijk aangegeven bij de desbetreffende advertentie.

 

7. Overmacht 

 

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft www.La-Miranda.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst  te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat www.La-Miranda.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

8. Privacy-statement

 

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door www.La-Miranda.nl gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

Foto's die ons worden toevertrouwd, om op artikelen te drukken, worden na het maken meteen vernietigd. 

 

9. Vragen

 

www.La-Miranda.nl streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van www.La-Miranda.nl dan worden wij daar graag telefonisch of per email van op de hoogte gebracht.

 

10. Klachten

 

1. Wanneer www.La-Miranda.nl  aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid maximaal het bedrag van de geplaatste order en slechts voor zover dit bedrag van de klant door ons is ontvangen. Voor indirecte schade is www.La-Miranda.nl nooit aansprakelijk.

2. Artikelen die niet voldoen aan de algemene gebruikelijke  eisen, niet compleet zijn of andere tekortkomingen hebben kunnen worden geretourneerd aan:

La Miranda

Zaagstraat 12

7556 MX Hengelo.

3. Alleen retour gezonden artikelen waarover contact is geweest en waar met  u samen afspraken over gemaakt zijn worden door ons in behandeling genomen. Afwijking in kleur, afwerking en maat kunnen geen reden zijn voor reclameren en leveren geen garantie op.

4. Wanneer u een zending volgens  afspraak aan ons retour zend zijn alle retourkosten voor de klant,  wanneer het echter een fout betreft die www.La-Miranda.nl toegerekend kan worden ( bijvoorbeeld foutief product, verkeerde bedrukking) zijn de kosten  voor www.La-Miranda.nl, u krijgt dan de verzendkosten nadien retour gestort binnen 14 dagen op uw bank/girorekening.

LET OP! Er worden geen retourzendingen aangenomen die ongefrankeerd naar ons worden verzonden.

5. klachten worden bij ons altijd serieus behandeld, samen met u zullen wij zoeken  naar een passende oplossing, dit kan zijn een nieuw vervangend product of u kunt uw geld terug ontvangen, wij storten dan het door u betaalde bedrag terug exclusief verzendkosten.